Welcome To Talentnetwork

Gia nhập cùng Hoa Sen Group

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 • Theo dõi tổng hợp đề nghị thanh toán các chi phí như: điện, nước, nước uống, Y tế, Chăm sóc cây xanh, cước điện thoại và các chi phí khác có liên quan đến nhiệm vụ của BP.
 • Nhập theo dõi kiểm tra nhật ký lộ trình các xe du lịch tại Nhà máy. Lên các yêu cầu bảo dưỡng, sữa chửa xe.
 • Liên hệ với lập hợp đồng với Nhà Cung Cấp.
 • Cấp phát công cụ dụng, văn phòng phẩm cho các phòng ban.
 • Cấp phát phụ cấp độc hại cho CBCNV.
 • Cấp phát vệ sinh phẩm cho tạp vụ.
 • Theo dõi, cấp phát đồng phục, đồ bảo hộ lao động cho CB.CNV.
 • Giao nhận nước uống bình 20 lít cho các dây chuyền, phòng ban.
 • Bảo trì các CCDC, khu vực văn phòng.
 • Thực hiện các công tác hành chính phát sinh khác

Job Requirement

 • Lưu trữ các văn bản, hợp đồng liên quan đến công việc với các nhà cung cấp.
 • Sắp xếp hồ sơ, tài liệu lưu trữ một cách khoa học, hợp lý đảm bảo dễ truy xuất khi cần thiết.
 • Truy xuất tài liệu, hồ sơ theo yêu cầu của đơn vị liên quan.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Nhân viên Kế hoạch - Cung ứng

Location: Ba Ria - Vung Tau Salary: Negotiable Expired Date: 16/07/2022

Trợ lý Giám đốc

Location: Ba Ria - Vung Tau Salary: Negotiable Expired Date: 06/07/2022
JOIN OUR TALENT NETWORK

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.