Welcome To Talentnetwork

Đăng Ký Ngay

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trong thời gian thử việc và sau khi ký hợp đồng lao động chính thức được quy định như thế nào?

2022-08-22 14:33:00

Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân được quy định như thế nào?

Căn cứ theo Điều 2 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 quy định về đối tượng nộp thuế như sau:

"1. Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam.

2. Cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

a) Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam;

b) Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, bao gồm có nơi ở đăng ký thường trú hoặc có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo hợp đồng thuê có thời hạn.

3. Cá nhân không cư trú là người không đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này."

Thuế thu nhập cá nhân (Hình từ Internet)

Quy định khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trong thời gian thử việc

Căn cứ theo điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế như sau:

"1. Khấu trừ thuế
i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác
Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân."

Đồng thời, có một số Công văn sau bạn có thể tham khảo thêm:

Tại Công văn 54155/CT-TTHT năm 2018 về giải đáp chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành:

"Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty ký Hợp đồng thử việc với người lao động:
Trường hợp sau khi kết thúc Hợp đồng thử việc trên, Công ty ký Hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên với người lao động thì Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN theo Biểu thuế lũy tiến từng phần trước khi chi trả cho người lao động tính cả thời gian thử việc.
Trường hợp sau khi kết thúc Hợp đồng thử việc, Công ty không ký Hợp đồng lao động với người lao động thì Công ty phải khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% đối với khoản thu nhập của người lao động trong thời gian thử việc từ 02 triệu trở lên trước khi chi trả."

Theo Công văn 47484/CT-TTHT năm 2018 về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trong thời gian thử việc do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành:

"Trường hợp sau khi kết thúc Hợp đồng thử việc trên, Công ty ký Hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên với người lao động thì Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN theo Biểu thuế lũy tiến từng phần trước khi chi trả cho người lao động tính cả thời gian thử việc.
Trường hợp sau khi kết thúc Hợp đồng thử việc, Công ty không ký Hợp đồng lao động với người lao động thì Công ty phải khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% khi chi trả đối với khoản thu nhập của người lao động trong thời gian thử việc từ 02 triệu đồng/lần trở lên."

Tức là theo hướng dẫn tại Công văn, nếu người lao động thử việc 2 tháng thì tháng đầu tiên sẽ khấu trừ theo mức 10% tại điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC, nếu họ có làm cam kết thì không khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Trường hợp ở tháng thử việc thứ hai sau đó ký hợp đồng lao động thì công ty sẽ khấu trừ theo biểu lũy tiến trước khi chi trả cho người lao động tính cả thời gian thử việc (trả ở tháng thứ 2).

Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân sau khi ký hợp đồng lao động

Đối với tính thuế thu nhập cá nhân ở trường hợp như bạn hỏi: "Khi ký hợp đồng chính thức mức lương là 28,000,000đ trong đó giảm trừ gia cảnh có 3 người phụ thuộc được giảm thuế thì cách tính thuế thu nhập cá nhân như thế nào?" thì còn phải tùy thuộc vào thu nhập của người này có khoản nào được miễn thuế, không chịu thuế hay không. Tuy nhiên công thức tính chung sẽ như sau:

Căn cứ theo Điều 1 Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 quy định về mức giảm trừ gia cảnh như sau:

"Điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13 như sau:
1. Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm);
2. Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng."

Các khoản thu nhập được miễn thuế mình xem tham khảo tại Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC

Các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân được quy định tại Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, trong đó tại khoản 2 Điều 2 có quy định những khoản thu nhập được trừ, không chịu thuế thu nhập cá nhân.

Sau đó, tổng hợp lại sẽ có công thức tính sau:

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - [(Giảm trừ bản thân 11 triệu) + (Giảm trừ người phụ thuộc 13.2 triệu)] - Khoản tiền đóng bảo hiểm - Khoản tiền đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học (nếu có).

Trong đó thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập thực lãnh - Thu nhập được miễn thuế (nếu có) - Thu nhập không chịu thuế

Sau khi ra được kết quả thu nhập tính thuế thì sẽ áp bảng thuế suất lũy tiến từng phần tại Điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC để tính số tiền thuế phải nộp.

  Thư viện pháp luật

GIA NHẬP HOA SEN GROUP

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.