Welcome To Talentnetwork

Đăng Ký Ngay

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tập đoàn Hoa Sen tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên NĐTC 2020 – 2021

2022-08-19 16:57:14

Sáng nay, ngày 21/01/2021, tại Hội trường Thống Nhất - số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Tập đoàn Hoa Sen đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên NĐTC 2020 – 2021.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên Tập đoàn Hoa Sen NĐTC 2020 – 2021

Với tỷ lệ 100% biểu quyết đồng thuận từ cổ đông có mặt tại buổi lễ, Hội nghị đã thông qua danh sách Đoàn chủ tọa gồm Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoa Sen; Ông Trần Ngọc Chu – Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực - Điều hành Tập đoàn Hoa Sen; Ông Nguyễn Văn Luân – Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Nội bộ; Ông Đinh Viết Duy – Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy ban Tài chính - Quan hệ Cổ đông; Ông Trần Quốc Trí – Thành viên HĐQT Điều hành kiêm Tổng Giám đốc.

Đoàn chủ tọa điều hành đại hội

Năm 2020, đại bệnh Covid-19 bùng phát trên toàn cầu tạo ra những tác động chưa từng có tiền lệ đối với tình hình kinh tế - xã hội ở các quốc gia trên thế giới. Giá thép nguyên liệu biến động khó lường. Các doanh nghiệp đối mặt với các biện pháp phòng vệ thương mại từ các thị trường xuất khẩu. Thị trường nội địa cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Theo số liệu thống kê của Hiệp hội Thép Việt Nam, năm 2020, Tập đoàn Hoa Sen tiếp tục tăng trưởng thị phần tôn mạ và củng cố vị thế dẫn đầu thị trường với thị phần 34%; thị phần ống thép của HSG đứng vị trí thứ hai với thị phần 17%. Đồng thời, Hoa Sen đã khẳng định vị trí top 3 nhà sản xuất và kinh doanh ống nhựa hàng đầu Việt Nam, sản lượng ống nhựa Hoa Sen liên tục tăng trưởng.

Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoa Sen phát biểu tại đại hội

Tại hội nghị, Ông Trần Ngọc Chu – Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành Tập đoàn Hoa Sen thay mặt HĐQT trình bày báo cáo tổng quan kết quả hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2019 – 2020 và định hướng hoạt động cho NĐTC 2020 – 2021.

Ông Trần Ngọc Chu – Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành Tập đoàn Hoa Sen báo cáo tại hội nghị

Ông Hồ Thanh Hiếu – Phó Tổng Giám đốc thừa ủy quyền HĐQT trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh trong NĐTC 2019 – 2020 và trình bày các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh trong NĐTC 2020 – 2021.

Ông Hồ Thanh Hiếu – Phó Tổng Giám đốc báo cáo tại hội nghị

Ông Vũ Văn Thanh – Phó Tổng Giám đốc, thừa uỷ quyền của HĐQT trình bày Báo cáo và đề xuất liên quan đến các nội dung tài chính.

Ông Vũ Văn Thanh – Phó Tổng Giám đốc báo cáo tại hội nghị

Ông Đinh Viết Duy - Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy ban Tài Chính - Quan hệ cổ đông trình bày Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán về công tác kiểm toán nội bộ trong NĐTC 2019 – 2020, phương hướng hoạt động trong NĐTC 2020 – 2021.

Ông Đinh Viết Duy - Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy ban Tài Chính - Quan hệ cổ đông báo cáo tại hội nghị

Bằng chiến lược kinh doanh linh hoạt và đúng đắn, kết thúc NĐTC 2019 – 2020 (từ ngày 01/10/2019 đến ngày 30/9/2020) Tập đoàn Hoa Sen đạt được kết quả kinh doanh bứt phá ngoạn mục: sản lượng đạt 1.622.682 tấn, vượt 8% kế hoạch, tăng trưởng 9% so với cùng kỳ; doanh thu đạt 27.531 tỷ đồng hoàn thành 98% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 1.153 tỷ đồng, thực hiện 288% kế hoạch và tăng trưởng 219% với cùng kỳ.

Tại hội nghị, Hội đồng Quản trị đã đề xuất và lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua 10 nội dung, kết quả đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua tất cả 10 nội dung, bao gồm:

 • Nội dung 01: Thông qua toàn văn nội dung Văn kiện Báo cáo kết quả hoạt động trong NĐTC 2019 – 2020; Tiến độ và kết quả thực hiện các chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua tại các kỳ Đại hội trước; Phương hướng, định hướng hoạt động cho NĐTC 2020 – 2021; và Chiến lược phát triển trọng tâm của Tập đoàn cho giai đoạn 2021 – 2026.
 • Nội dung 02: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất trong niên độ tài chính 2019 – 2020 và chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất cho niên độ tài chính 2020 – 2021.
 • Nội dung 03: Thông qua Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất của niên độ tài chính 2019 – 2020 đã được kiểm toán, và giá trị các giao dịch với bên có liên quan đã được ghi nhận trong các Báo cáo tài chính sau khi kiểm toán theo quy định pháp luật hiện hành.
 • Nội dung 04: Thông qua báo cáo kết quả chi trả cổ tức của niên độ tài chính 2018 – 2019; Mức trích lập các quỹ chính thức trong niên độ tài chính 2019 – 2020; Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và các chức danh trực thuộc Hội đồng Quản trị trong Niên độ tài chính 2019 – 2020.
 • Nội dung 05: Thông qua Phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2019 – 2020; Tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2020 – 2021; Tỷ lệ thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các đơn vị trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2020 – 2021.
 • Nội dung 06: Thông qua chủ trương ủy quyền cho HĐQT tiếp tục tìm kiếm, đàm phán với các đối tác chiến lược tiềm năng, nhằm xây dựng, hoàn thiện phương án phát hành cổ phiếu cho các đối tác chiến lược, phục vụ chiến lược phát triển của Tập đoàn trong tương lai.
 • Nội dung 07: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt, thực hiện trong năm 2021.
 • Nội dung 08: Thông qua toàn văn Báo cáo công tác và Kế hoạch hoạt động của  Ủy ban Kiểm toán thuộc HĐQT, đã được ghi nhận chi tiết trong Văn kiện Đại hội và được Ủy ban Kiểm toán trình bày tại Đại hội.
 • Nội dung 09: Thông qua danh sách Công ty Kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 (một) trong số 04 (bốn) Công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam hiện nay thuộc danh sách đã được ĐHĐCĐ thông qua, để kiểm toán cho các báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo tài chính riêng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và các Công ty con trong NĐTC 2020 – 2021.
 • Nội dung 10: Thông qua chủ trương cập nhật Điều lệ; sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị và Hệ thống Quy định nội bộ về quản trị Tập đoàn cho phù hợp với quy định pháp luật mới; ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT; đồng thời bổ sung một số ngành, nghề kinh doanh cho phù hợp với chiến lược phát triển Tập đoàn.

Hội nghị đề xuất và lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua 10 nội dung quan trọng

NĐTC 2020 – 2021, Tập đoàn Hoa Sen đặt mục tiêu sản lượng 1.800.000 tấn, tăng 11%; doanh thu 33.000 tỷ đồng, tăng 20%; và lợi nhuận sau thuế 1.500 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ. Với tầm nhìn trở thành một Tập đoàn sản xuất tôn, ống thép, ống nhựa và phân phối vật liệu xây dựng, nội thất hàng đầu Việt Nam và khu vực ASEAN. Tập đoàn Hoa Sen đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm cho giai đoạn tiếp theo:

 • Duy trì ổn định và phát huy các lợi thế cạnh tranh cốt lõi của Tập đoàn để phát triển thị trường kinh doanh nội địa và xuất khẩu hiệu quả, giữ vững và nâng tầm vị thế thương hiệu Hoa Sen trên thương trường.
 • Phát triển chuỗi Siêu thị phân phối Vật liệu xây dựng & Nội thất Hoa Sen Home, trong đó tập trung vào các giải pháp: Mở mới và nâng cấp các Cửa hàng hiện có thành Hệ thống Siêu thị Vật liệu xây dựng & Nội thất Hoa Sen Home; Hợp tác với các nhà cung cấp để đa dạng hóa sản phẩm kinh doanh trong lĩnh vực vật liệu xây dựng cơ bản và vật liệu xây dựng hoàn thiện.
 • Triển khai Dự án công nghệ thông tin & ERP giai đoạn II, góp phần tối ưu hóa các quy trình hoạt động của Tập đoàn, tiết giảm chi phí vận hành, tiết giảm các công đoạn trung gian và góp phần tinh giảm bộ máy hoạt động.

Chính chiến lược khác biệt đã tạo nên một thương hiệu Hoa Sen dẫn đầu. Trong niên độ vừa qua, Hoa Sen liên tiếp nhận được nhiều giải thưởng uy tín như: Lần thứ 5 liên tiếp Hoa Sen được vinh danh Chương trình Thương hiệu Quốc gia cho cả 3 nhóm sản phẩm: Tôn Hoa Sen, Ống nhựa Hoa Sen và Ống thép Hoa Sen; Giải vàng Chất lượng Quốc gia 2020 cho sản phẩm Tôn Hoa Sen và Ống thép Hoa Sen; Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững năm 2019; Top 50 thương hiệu Việt Nam dẫn đầu năm 2020; Vị trí thứ 18 trong Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam năm 2020; Nhiều năm liền Hoa Sen được vinh doanh trong Top 1.000 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam;… Tất cả là minh chứng rõ ràng nhất cho quá trình xây dựng thành công thương hiệu của Tập đoàn Hoa Sen, đồng thời khẳng định vị thế của Hoa Sen trên thị trường.

Các cơ quan báo chí đã đưa thông tin về sự kiện này:

 1. CafeF: https://cafef.vn/ndtc-2020-2021-hsg-dat-ke-hoach-lai-1500-ty-dong-trien-khai-chuoi-sieu-thi-hoa-sen-home-20210121100409352.chn?fbclid=IwAR0QQe3DC-WK_-MV1a0lfLOilEpsqbAr4GVJakhNcPMHOyOKmWl-IaGHYGM
 2. VnExpress: https://vnexpress.net/hoa-sen-dat-muc-tieu-loi-nhuan-1-500-ty-dong-nam-2021-4224087.html?fbclid=IwAR3VoEQfN0L7m4R4aXrxMHoQnCZy2JwNKV18vPLPU1jQRY82Nbm4zZjwXRs
 3. Vietstock: https://vietstock.vn/2021/01/nien-do-2020-2021-hsg-dat-ke-hoach-lai-15-ngan-ty-va-buoc-chay-da-cho-chuoi-sieu-thi-vlxd-noi-that-hoa-sen-home-737-820596.htm?fbclid=IwAR3PHempWhAYLbxBHQUoywemdj6bwaQnS0RD83mGqgjCbq1ysXtMoBbnkM4
 4. Tài chính & Cuộc sống (Fili): http://fili.vn/2021/01/nien-do-2020-2021-hsg-dat-ke-hoach-lai-15-ngan-ty-va-buoc-chay-da-cho-chuoi-sieu-thi-vlxd-noi-that-hoa-sen-home-737-820596.htm?fbclid=IwAR13ECf86hrxk2eWsZn6wemROIpTTDhWtOFs8pP2sjmruLeE4ELHnlsFTQM
 5. Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/hoa-sen-dat-muc-tieu-loi-nhuan-tang-30-trien-khai-chuoi-sieu-thi-hoa-sen-home-20180504224248625.htm?fbclid=IwAR3ZEUWshfw2B7Uepb4Iy9wVUn9k_cgO7fsAEw4NjfV8daBkRlrhyxl4Y2E
 6. VnEconomy: https://vneconomy.vn/tap-doan-hoa-sen-dat-ke-hoach-lai-1500-ty-dong-nien-do-tai-chinh-2020-2021-20210120211719897.htm?fbclid=IwAR39Eapl8NKMuQ_p4MdJIQ2fUT-6BqmzxKxTKGCeX9Vb8pfVmPmFi0y5CII
 7. Bizlive: https://vneconomy.vn/tap-doan-hoa-sen-dat-ke-hoach-lai-1500-ty-dong-nien-do-tai-chinh-2020-2021-20210120211719897.htm?fbclid=IwAR39Eapl8NKMuQ_p4MdJIQ2fUT-6BqmzxKxTKGCeX9Vb8pfVmPmFi0y5CII
 8. Thời báo Ngân hàng: https://thoibaonganhang.vn/hsg-xac-dinh-tam-nhin-chien-luoc-hang-dau-viet-nam-va-khu-vuc-111138.html?fbclid=IwAR1wGTGNAPpJkrdj4zJyqUdfeB-pCGTx_GpVFCgRMzUWNQQYNDKN23gVH-k
 9. Người đồng hành: https://ndh.vn/ket-qua-kinh-doanh/hoa-sen-lai-rong-quy-dau-nien-do-2020-2021-dat-572-ty-dong-1284355.html

Trân trọng.

GIA NHẬP HOA SEN GROUP

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.