Welcome To Talentnetwork

Đăng Ký Ngay

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tập Đoàn Hoa Sen Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên NĐTC2022 - 2023

2023-03-13 17:26:11

Sáng ngày 10/3/2023, tại Hội trường Thống Nhất (Số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh) Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HOSE: HSG) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên NĐTC 2022 - 2023.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên Tập đoàn Hoa Sen NĐTC 2022 - 2023

Với tỷ lệ 100% biểu quyết đồng thuận từ cổ đông có mặt tại buổi lễ, Hội nghị đã thông qua danh sách Đoàn chủ tọa gồm: Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoa Sen; Ông Trần Ngọc Chu – Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành; Ông Trần Quốc Trí – Thành viên HĐQT Điều hành kiêm Tổng Giám đốc; Ông Lý Văn Xuân – Thành viên HĐQT Không điều hành, Phụ trách Quan hệ cổ đông; Ông Nguyễn Văn Luân – Thành viên HĐQT Độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán.

Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội

Kết thúc NĐTC 2021 - 2022, sản lượng tiêu thụ HSG đạt 1.819.009 tấn, hoàn thành 91% kế hoạch; doanh thu đạt 49.711 tỷ đồng, hoàn thành 107% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 251 tỷ đồng, hoàn thành 17% kế hoạch.

Dự báo về tình hình thị trường trong năm 2023, HSG nhận định xuất khẩu thép vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn, khó lường trong bối cảnh ngày càng nhiều thách thức về cạnh tranh và rào cản thương mại. Bên cạnh đó, việc cạnh tranh gay gắt tại thị trường nội địa, các chính sách thắt chặt tiền tệ, tăng lãi suất, tỷ giá leo thang có thể ảnh hưởng tiêu cực tới nhu cầu và hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong ngành. Tuy nhiên, xét ở góc độ nội tại, HSG vẫn đang duy trì sự ổn định về tình hình tài chính và tình hình sản xuất kinh doanh.

Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoa Sen trả lời ý kiến cổ đông tại đại hội

Tại hội nghị, Ông Trần Quốc Trí – Thành viên Hội đồng Quản trị Điều hành kiêm Tổng Giám đốc thay mặt Hội đồng Quản trị trình bày báo cáo tổng quan của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động trong NĐTC 2021 - 2022 và kế hoạch hoạt động trong NĐTC 2022 - 2023.

Ông Trần Quốc Trí - Thành viên Hội đồng Quản trị Điều hành kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoa Sen báo cáo tại hội nghị

Ông Trần Thành Nam – Phó Tổng Giám đốc, thừa ủy quyền Hội đồng Quản trị, trình bày báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2021 - 2022 và trình thông qua chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2022-2023.

Ông Trần Thành Nam – Phó Tổng Giám đốc báo cáo tại hội nghị

Ông Vũ Văn Thanh – Phó Tổng Giám đốc Trực, thừa uỷ quyền Hội đồng Quản trị, trình bày các báo cáo, tờ trình đề xuất liên quan đến nội dung tài chính và tiến độ triển khai công tác tái cấu trúc, chuyển đổi mô hình quản trị Tập đoàn đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Hội nghị Thường niên NĐTC 2021-2022.

Ông Vũ Văn Thanh – Phó Tổng Giám đốc Trực báo cáo tại hội nghị

Ông Đinh Viết Duy - Thành viên Hội đồng Quản trị Độc lập, Thành viên Ủy ban Kiểm toán trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Ủy ban trong NĐTC 2021 - 2022, phương hướng hoạt động trong NĐTC 2022 - 2023; Tờ trình đề xuất Công ty Kiểm toán độc lập cho NĐTC 2022 - 2023.

Ông Đinh Viết Duy - Thành viên Hội đồng Quản trị Độc lập, Thành viên Ủy ban Kiểm toán báo cáo tại hội nghị

Tại hội nghị, Hội đồng Quản trị đã đề xuất và lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua 08 nội dung, kết quả đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua tất cả 08 nội dung, bao gồm:

 • Nội dung 01: Thông qua toàn văn Văn kiện Đại hội bao gồm Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong niên độ tài chính 2021 – 2022 và phương hướng, định hướng hoạt động cho niên độ tài chính 2022 – 2023.

 • Nội dung 02: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất trong niên độ tài chính 2021 – 2022 và chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh hợp nhất trong niên độ tài chính 2022 – 2023.

 • Nội dung 03 (a): Thông qua Báo cáo tài chính riêng của Công ty Mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn trong niên độ tài chính 2021 – 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam; (b): Giá trị giao dịch với các bên có liên quan, bao gồm: Giá trị đã được ghi nhận trong các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán; và giá trị giao dịch phát sinh, sẽ được ghi nhận trong các Báo cáo tài chính của niên độ tài chính 2022 – 2023, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

 • Nội dung 04: Thông qua Báo cáo kết quả chi trả cổ tức của niên độ tài chính 2020 – 2021; Báo cáo mức trích lập chính thức các quỹ của Hội đồng Quản trị trong niên độ tài chính 2021 – 2022; Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và chức danh trực thuộc Hội đồng Quản trị trong Niên độ tài chính 2021 – 2022.

 • Nội dung 05: Thông qua Phương án chi trả cổ tức của niên độ tài chính 2021 – 2022; Tỷ lệ trích lập các quỹ trong niên độ tài chính 2022 – 2023; Tỷ lệ trích lập kinh phí thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và các chức danh trực thuộc Hội đồng Quản trị trong Niên độ tài chính 2022 – 2023.

 • Nội dung 06: Thông qua Báo cáo tiến độ và chủ trương tiếp tục triển khai công tác tái cấu trúc, chuyển đổi mô hình quản trị Tập đoàn, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Hội nghị thường niên niên độ tài chính 2021 – 2022. Chi tiết được trình bày tại Văn kiện ĐHĐCĐ.

 • Nội dung 07: Thông qua Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán và Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập về kết quả và kế hoạch triển khai công tác kiểm toán nội bộ; giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành; và công tác kiểm tra, giám sát giao dịch với các bên có liên quan.

 • Nội dung 08: Thông qua danh sách Công ty Kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập cho các báo cáo tài chính của Tập đoàn trong niên độ tài chính 2022 – 2023.

  

Hội nghị đề xuất và lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua 08 nội dung quan trọng

Trong NĐTC 2022 - 2023, bên cạnh việc duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh truyền thống và tận dụng tối đa lợi thế kinh doanh các mặt hàng chủ lực, HSG sẽ tập trung phát triển chuỗi Siêu thị Vật liệu xây dựng & Nội thất Hoa Sen Home trên toàn quốc, tiếp tục đa dạng hóa mặt hàng kinh doanh trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, nội thất.

Tính đến hết tháng 02/2023, HSG đã đưa vào hoạt động 113 siêu thị trên cả nước, từng bước nâng cao hình ảnh thương hiệu, chất lượng sản phẩm, dịch vụ, hướng tới mục tiêu trở thành Tập đoàn sản xuất và kinh doanh tôn, thép, vật liệu xây dựng và nội thất số 1 tại Việt Nam.

Siêu thị Vật liệu xây dựng và Nội thất Hoa Sen Home của Tập đoàn Hoa Sen

Đối với hoạt động xuất khẩu, HSG tiếp tục tận dụng tốt các lợi thế mở ra từ các FTA, tìm kiếm, mở rộng các thị trường mới giàu tiềm năng và phát triển, đa dạng hóa các sản phẩm xuất khẩu.

Đối với mảng sản xuất kinh doanh nhựa, NĐTC 2021 - 2022 HSG đã hoàn tất chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và tên Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen thành CTCP Nhựa Hoa Sen, đồng thời chuyển giao toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh mảng nhựa của Tập đoàn cho CTCP Nhựa Hoa Sen để tối ưu nguồn lực và tăng hiệu quả hoạt động của mảng nhựa.

Ngoài ra, HSG sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch tái cấu trúc, chuyển đổi mô hình quản trị của Tập đoàn theo hướng tách các mảng sản xuất kinh doanh thép; sản xuất kinh doanh nhựa; thành lập CTCP Hoa Sen Home để tiếp nhận toàn bộ hoạt động kinh doanh của mảng phân phối, bán lẻ và chuỗi siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home để chuyên môn hóa từng lĩnh vực kinh doanh riêng biệt, tối ưu hóa hiệu quả hoạt động.

---------------------------------------

Đề cập nhật các thông tin về Tập đoàn Hoa Sen. Quý độc giả có thể theo dõi thông tin tại các kênh:

 

GIA NHẬP HOA SEN GROUP

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.