Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
21 NHÂN VIÊN IT Ha Nam 27/03/2019
22 NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH CUNG ỨNG Nghe An 18/03/2019
23 NHÂN VIÊN IT Ho Chi Minh 04/03/2019
24 KỸ SƯ CƠ KHÍ Binh Dinh 01/03/2019
25 [VPĐD HCM] Nhân Viên Lễ Tân Ho Chi Minh 25/02/2019
26 [Nhà Máy Yên Bái] Nhân viên Kiểm tra Chất lượng Sản Phẩm KCS Yen Bai 20/02/2019
27 [NGHỆ AN] CÔNG NHÂN BẢO TRÌ XE Nghe An 13/02/2019
28 [NGHỆ AN] CÔNG NHÂN VẬN HÀNH MÁY TIỆN, MÁY MÀI TRỤC Nghe An 13/02/2019
29 [VPDD HCM] Nhân Viên IT Ho Chi Minh 11/02/2019
30 [VPĐD HCM] Nhân Viên Kế Toán Công Nợ Ho Chi Minh 30/01/2019
31 [VPĐH Miền Nam] Nhân Viên Kinh Doanh Tôn - Thép Ho Chi Minh 19/12/2018
32 Nhân viên Kinh doanh - Phòng Kinh doanh Nhựa Ho Chi Minh 18/12/2018
33 [VPĐH Miền Bắc] Nhân viên kinh doanh Tôn - Thép Ha Noi
Thanh Hoa
Phu Tho
Bac Giang
Nam Dinh
30/10/2018
34 [VPĐH Miền Nam] Nhân viên Kinh doanh Chi nhánh HTPP Miền Nam Ho Chi Minh
Ba Ria - Vung Tau
Tay Ninh
Binh Phuoc
03/10/2018
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.