Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
1 KỸ SƯ CƠ KHÍ Binh Dinh 22/07/2019
2 NHÂN VIÊN KIỂM SOÁT TỈNH Ho Chi Minh
Lang Son
Quang Ninh
DakLak
Binh Dinh
...
19/07/2019
3 [NGHỆ AN] NHÂN VIÊN VẬN HÀNH TRẠM ĐIỆN 110 KV Nghe An 13/07/2019
4 NHÂN VIÊN ĐÀO TẠO Ho Chi Minh 12/07/2019
5 NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG Nationwide 08/07/2019
6 CHUYÊN VIÊN KIỂM TOÁN NỘI BỘ Ho Chi Minh 18/05/2019
7 TRỢ LÝ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Ho Chi Minh 26/06/2019
8 CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ VIÊN DỰ NGUỒN 2019 - PHÁT HUY NỘI LỰC TẠO ĐÀ VƯƠN XA Nationwide 03/07/2019
9 NHÂN VIÊN IT - IT HELPDESK Ho Chi Minh 03/07/2019
10 NHÂN VIÊN CƠ KHÍ LƯU ĐỘNG Nationwide 03/07/2019
11 NHÂN VIÊN TRIỂN KHAI PHẦN MỀM ERP Ho Chi Minh 02/07/2019
12 NHÂN VIÊN THU MUA VẬT TƯ Binh Dinh 10/07/2019
13 NHÂN VIÊN CUNG ỨNG Binh Dinh 10/07/2019
14 NHÂN VIÊN CHỨNG TỪ XUẤT KHẨU Ho Chi Minh 29/06/2019
15 NHÂN VIÊN TỔNG HỢP KIÊM TRỢ LÝ BAN GIÁM ĐỐC Binh Dinh 14/05/2019
16 NHÂN VIÊN MUA HÀNG Ho Chi Minh 26/04/2019
17 NHÂN VIÊN KIỂM SOÁT NỘI BỘ Ba Ria - Vung Tau 02/04/2019
18 KỸ SƯ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ Ba Ria - Vung Tau 29/03/2019
19 KỸ SƯ CƠ KHÍ Ba Ria - Vung Tau 29/03/2019
20 CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ - TIỀN LƯƠNG Ha Nam 27/03/2019
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.