Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
1 Quản trị Viên Dự Nguồn GĐCN - Hoa Sen Group 2018 Nationwide 22/03/2018
2 [VPĐH Miền Nam] Chuyên Viên Nhân Sự - Nội Vụ Ho Chi Minh 20/03/2018
3 [VPĐD HCM] Chuyên Viên Đào Tạo Ho Chi Minh 20/03/2018
4 [VPDD HCM] Nhân Viên Kiểm Soát Xuất Nhập Khẩu (Mới tốt nghiệp) Ho Chi Minh 20/03/2018
5 [VPĐD HCM] Chuyên viên giải quyết khiếu nại Ho Chi Minh 20/03/2018
6 [VPĐD HCM] Nhân viên Bảo Vệ Ho Chi Minh 20/03/2018
7 [VPĐH Miền Bắc] Nhân viên kinh doanh tôn - thép - nhựa Ha Noi
Yen Bai
Thanh Hoa
Nghe An
Phu Tho
...
20/03/2018
8 [VPĐD HCM] Chuyên viên Kế hoạch Cung ứng Ho Chi Minh 17/03/2018
9 [VPĐD HCM] Chuyên Viên Kiểm Toán Nội Bộ Ho Chi Minh 15/03/2018
10 [VPĐD HCM] Chuyên viên ERP Ho Chi Minh 14/03/2018
11 [BÌNH ĐỊNH] KỸ SƯ ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA Binh Dinh 14/03/2018
12 [VPĐD HCM] TRƯỞNG PHÒNG TRUYỀN THÔNG Ho Chi Minh 14/03/2018
13 [VPĐH Miền Nam] Trợ Lý Giám Đốc Văn Phòng Điều Hành Hoa Sen Miền Nam Ho Chi Minh 14/03/2018
14 [VPĐD HCM] Kế Toán Tổng Hợp Ho Chi Minh 12/03/2018
15 [VPĐH HCM] Nhân Viên Thiết Kế - In Ấn Ho Chi Minh 12/03/2018
16 [VPĐD HCM] CHUYÊN VIÊN MARKETING Ho Chi Minh 12/03/2018
17 [VPDD HCM] Chuyên Viên Kiểm Soát Nội bộ (KSDA mảng cơ điện) Ho Chi Minh 10/03/2018
18 [VPDD HCM] Chuyên Viên Kiểm Soát Nội bộ (KSDA mảng xây dựng) Ho Chi Minh 10/03/2018
19 [VPDD HCM] Chuyên Viên Kiểm Soát Nội bộ (KSDA mảng xây dựng) Ho Chi Minh 10/03/2018
20 [VPĐD HCM] Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Khẩu Ho Chi Minh 09/03/2018
https://www.facebook.com/Hoa-Sen-Jobs-954465051259579/?ref=hl
https://www.facebook.com/Hoa-Sen-Jobs-954465051259579/?ref=hl
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.