Welcome To Talentnetwork

Register Now

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 • Phân tích nhu cầu đào tạo; Đề xuất, xây dựng các chương trình đào tạo kỹ năng, phát triển nhân viên.
 • Trực tiếp đứng lớp đào tạo các khóa hội nhập, kỹ năng mềm, phát triển năng lực nhân viên theo từng giai đoạn phát triển của tổ chức
 • Biên soạn, thiết kế tài liệu/slide/bài giảng... đào tạo.
 • Tham gia đánh giá chất lượng các khóa đào tạo (giảng viên, tài liệu, học viên).
 • Tham gia vào các hoạt động liên quan đến xây dựng các chương trình khung, chương trình cán bộ dự nguồn,...
 • Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của Trưởng Phòng.
 

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên.
 • Có kinh nghiệm xây dựng giáo trình kỹ năng bán hàng, kỹ năng mềm, đào tạo cho Sales, Cán bộ quản lý
 • Ưu tiên có kinh nghiệm đứng lớp đào tạo
 • Có định hướng trở thành trainer
 • Sử dụng thành thạo Microsoft office: Word, Excel, Power Point.
 • Có sức khỏe tốt, nhiệt tình, sáng tạo.
 • Sẵn sàng đi công tác theo yêu cầu (bắt buộc.
 • Phù hợp với giá trị cốt lõi: “Trung Thực – Cộng Đồng – Phát Triển”

 

Thông tin liên hệ:

PHÒNG TUYỂN DỤNG HOA SEN HOME

 

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Trưởng/Phó phòng Nhân sự

Location: Ho Chi Minh, Nghe An, Ba Ria - Vung Tau, Binh Duong Salary: Negotiable Expired Date: 24/08/2024

Chuyên viên Nhân sự - Tiền lương

Location: Ho Chi Minh, Binh Duong Salary: Negotiable Expired Date: 08/08/2024

Trợ lý Hội đồng quản trị & Ban Tổng Giám đốc

Location: Ho Chi Minh, Binh Duong Salary: Negotiable Expired Date: 08/08/2024

Chuyên viên Tổ chức - Chính sách

Location: Ho Chi Minh, Binh Duong Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

Chuyên viên R&D Tiếng Trung

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

Trưởng/Phó phòng Nhân sự

Location: Ho Chi Minh, Nghe An, Ba Ria - Vung Tau, Binh Duong Salary: Negotiable Expired Date: 18/07/2024

PGĐ Kinh Doanh Ngành Hàng Sơn - Thiết Bị Điện

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 26/07/2024
JOIN OUR TALENT NETWORK

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.