Welcome To Talentnetwork

Gia nhập cùng Hoa Sen Group

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

- Phối hợp với đối tác và các Phòng/Ban của công ty để triển khai Hệ thống phần mềm bán lẻ, hệ thống phân phối, siêu thị.

- Đánh giá, rà soát các sản phẩm thực hiện từ phía NCC.

- Đào tạo, hướng dẫn người dùng sử dụng phần mềm và hỗ trợ Helpdesk các vấn đề liên quan phần mềm. 

- Phân tích các yêu cầu nghiệp vụ từ phía người dùng để phối hợp NCC hoặc bộ phận kỹ thuật thực hiện các yêu cầu nghiệp vụ.

- Báo cáo công việc theo tuần/tháng/đột xuất, tiến độ triển khai và các vấn đề phát sinh khác với cấp trên. 

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành về Công nghệ phần mềm, CNTT, hệ thống thông tin, Toán, Tin.

- Có kinh nghiệm triển khai các phần mềm quản lý bán lẻ, siêu thị. Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực VLXD.

- Kinh nghiệm  3 - 5 năm. 

- Có khả năng lập kế hoạch, quản lý nhóm. 

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên Quản trị Cơ sở dữ liệu (DBA)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/08/2022

Chuyên Viên Lập trình Magento/CRM

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/08/2022

Chuyên viên Dự án Văn Phòng Điện Tử

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 28/08/2022

Nhân viên IT Support

Location: Ho Chi Minh, Binh Duong Salary: Negotiable Expired Date: 31/08/2022

Nhân viên IT System

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/08/2022

Nhân Viên Triển Khai Phần Mềm Bán Lẻ

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/08/2022

Quản Trị Viên Dự Nguồn

Location: Ho Chi Minh, Binh Duong Salary: 10 Tr - 15 Tr VND Expired Date: 31/08/2022
JOIN OUR TALENT NETWORK

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.