Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ - TIỀN LƯƠNG

 • Ha Nam
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • College
 • 1 - 2 Years
 • Negotiable
 • Insurance, Human Resources
 • Unlimited

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến việc khai báo, giải quyết chế độ bảo hiểm, thủ tục đăng ký mã số thuế TNCN, người phụ thuộc và quyết toán thuế TNCN hàng năm;
 • Tổng hợp dữ liệu tính lương: bảng chấm công, sản lượng sản xuất kinh doanh, các khoản phụ cấp, hỗ trợ,...phục vụ công tác tính lương cuối tháng.
 • Thực hiện việc tính các khoản trợ cấp, phụ cấp, hỗ trợ; các khoản trích trừ lương và chi phí; tính và chi lương định kỳ hàng tháng.
 • Thống kê, tổng hợp dữ liệu thu nhập hàng tháng, lập báo cáo định kỳ cho Ban Giám đốc Công ty và Tập đoàn.
 • Hỗ trợ Trưởng đơn vị trong việc tư vấn pháp luật lao động, phổ biến chính sách lương và giải đáp thắc mắc về lương cho người lao động.
 • Thực hiện các chỉ đạo khác của Trưởng đơn vị và Ban Giám đốc.

Job Requirement

 1. Kỹ năng:
  • Nắm vững kiến thức về Luật lao động, bảo hiểm, thuế TNCN
  • Khả năng xử lý dữ liệu excel tốt
  • Kỹ năng tổng hợp, thống kê và phân tích báo cáo
  • Giao tiếp tốt.
 2. Kinh nghiệm:
  • Có kinh nghiệm 1 năm làm việc chuyên trách nhân sự - tiền lương.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.