Welcome To Talentnetwork

Gia nhập cùng Hoa Sen Group

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Tham mưu, tư vấn pháp luật có liên quan cho Ban Lãnh đạo và các đơn vị trực thuộc.
 • Thực hiện thủ tục & thẩm định pháp lý thuê đất đai.
 • Thực hiện thủ tục pháp lý liên quan đến các dự án xây dựng.
 • Soát xét các loại hợp đồng, thư bảo lãnh.
 • Tham gia xử lý tranh chấp Hợp đồng, tranh chấp về Đất đai, Dân sự,...
 • Đại diện tham gia tố tụng tại cơ quan Công an, Tòa án, Thi hành án.
 • Làm việc với cơ quan, chính quyền địa phương.
 • Thực hiện công việc pháp chế khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo.

Job Requirement

 • Nam, Tốt nghiệp Đại học học trở lên các chuyên ngành về Luật thương mại, Dân sự, Quản trị - Luật,... hoặc các chuyên ngành có liên quan.
 • Có ít nhất 3 - 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tố tụng hoặc pháp lý về Đất đai, dân sự,...
 • Có thể làm việc tại Đạ Huoai, Lâm Đồng (có hỗ trợ chỗ lưu trú)
 • Phẩm chất đạo đức tốt, thật thà, trung thực, cẩn thận ngoại hình dễ nhìn.
 • Kỹ năng giao tiếp, trình bày và đàm phán tốt.
 • Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.
 • Kỹ năng soạn thảo văn bản, ứng dụng thành thạo các phần mềm vi tính văn phòng.
 • Kỹ năng xử lý vấn đề, giải quyết công việc.
JOIN OUR TALENT NETWORK

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.