Welcome To Talentnetwork

Register Now

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Bóc tách khối lượng và lập dự toán công trình.
 • Lập khai toán đầu tư, tổng mức đầu tư, tổng dự toán, dự toán chi tiết các dự án, công trình, hạng mục công trình.
 • Thanh - quyết toán, thanh lý hợp đồng, lập báo cáo quyết toán, thanh lý hợp đồng sau khi quyết toán được duyệt.
 • Báo cáo tiến độ công việc định kỳ hoặc theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng Ban quản lý dự án, Ban Tổng Giám đốc.

Job Requirement

 • Được hỗ trợ chỗ ở tại dự án.
 • Nam, tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế xây dựng
 • Có 1 - 3 kinh nghiệm lập dự toán, làm hồ sơ dự thầu, hồ sơ chất lượng và thanh quyết toán.
 • Kỹ năng: Quản trị hợp đồng, quản trị nhà thầu, lập kế hoạch và quản trị kế hoạch.
 • Trung thực, tinh thần tự giác cao, gắn bó lâu dài tại Lâm Đồng
 • Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm chuyên môn.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Nhân viên Kinh doanh thị trường

Location: Dong Nai, Lam Dong, Binh Phuoc Salary: Negotiable Expired Date: 28/02/2023

Kỹ sư Xây dựng - Giám sát thi công

Location: Lam Dong Salary: Negotiable Expired Date: 03/02/2023

Phó Ban Quản Lý Dự Án

Location: Ho Chi Minh, Lam Dong Salary: Negotiable Expired Date: 31/01/2023
JOIN OUR TALENT NETWORK

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.