Welcome To Talentnetwork

Register Now

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Tiếp nhận đơn hàng từ các đơn vị kinh doanh, căn cứ vào năng lực sản xuất của các Nhà máy để phân bổ đơn hàng và phản hồi về khả năng đáp ứng đơn hàng cho các Đơn vị.
 • Theo dõi tiến độ sản xuất và xử lý các tình huống phát sinh liên quan đến tiến độ sản xuất các đơn hàng.
 • Thống kê các mặt hàng phế phẩm phế liệu tồn kho.
 • Lên kế hoạch chào bán, báo cáo tồn kho.
 • Tham mưu cho cấp Trưởng bộ phận về các vấn đề liên quan.
 • Chi tiết công việc trao đổi thêm lúc phỏng vấn.

Job Requirement

 • Nam/Nữ độ tuổi từ 22 đến 30, Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành về Kinh tế, các chuyên ngành có liên quan.
 • Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm.
 • Thành thạo tin học văn phòng: Excel, Word, PowerPoint.
JOIN OUR TALENT NETWORK

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.