Welcome To Talentnetwork

Register Now

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Thực hiện kiểm tra các nguyên liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra tại các dây chuyền;
 • Kiểm tra chất lượng hàng hóa trước khi xuất đi;
 • Triển khai thực hiện các biện pháp xử lý các sản phẩm không đạt theo chỉ đạo của Trưởng Bộ phận KCS;
 • Báo cáo kịp thời các vấn đề phát sinh.

Job Requirement

 • Giới tính: Nam, tuổi từ 22-35
 • Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng trở lên các ngành kĩ thuật
 • Trung thực, chịu khó, cẩn trọng và có tinh thần trách nhiệm cao.
 • Kinh nghiệm: Không yêu cầu, chấp nhận sinh viên mới ra trường 
JOIN OUR TALENT NETWORK

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.