Welcome To Talentnetwork

Gia nhập cùng Hoa Sen Group

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 • Tiếp nhận đơn hàng từ Bộ phận Kinh doanh.
 • Tiếp nhận đơn hàng Xuất khẩu từ quản lý.
 • Lập và triển khai kế họach sản xuất dây chuyền phụ trách.
 • Cân đối nguyên liệu, đơn hàng lên phương án bao cấp trên nếu không an toàn.
 • Theo dõi tiến độ sản xuất của các dây chuyền mình phụ trách.
 • Kiểm tra, hỗ trợ nhân viên chuyên môn nghiệp vụ lập kế hoạch để hoàn thành các công việc được giao
 • Phân bổ đơn hàng nội địa cho các dây chuyền trong bộ phận.
 • Đặt hàng nguyên liệu để sản xuất sau khi tiếp nhận đơn hàng từ bộ phận Kinh doanh và quản lý
 • Theo dõi đơn hàng, tổng hợp và làm báo cáo theo yêu cầu của cấp trên.

Job Requirement

a. Trình độ, chuyền môn:

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

b. Kỹ năng:

- Thành thạo vi tính văn phòng (Excell, Word)

- Giao tiếp tốt.

c. Kinh nghiệm:

- Có kinh nghiệm trong việc lập kế họach sản xuất

d. Phẩm chất và sức khỏe:

- Sức khoẻ tốt, cẩn thận, chăm chỉ, trung thực, quan hệ hòa động, tôn trọng cấp trên và đồng nghiệp

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Nhân viên Hành chính

Location: Ba Ria - Vung Tau Salary: 9 Tr - 11 Tr VND Expired Date: 16/07/2022
JOIN OUR TALENT NETWORK

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.