Welcome To Talentnetwork

Gia nhập cùng Hoa Sen Group

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Theo dõi, kiểm tra tình hình nhập xuất tồn kho các loại hàng hóa, nguyên vật liệu.
 • Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện đúng quy trình, quy định của các đơn vị.
 • Theo dõi, kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các khoản chi phí, thanh toán phát sinh trong Nhà máy.
 • Thực hiện các báo cáo ngày, báo cáo định kỳ cho Trưởng đơn vị theo yêu cầu.
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng đơn vị.

Job Requirement

 • Giới tính: Nam, độ tuổi từ 22 - 30 tuổi
 • Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành kinh tế, Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Quản trị kinh doanh...
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
JOIN OUR TALENT NETWORK

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.