Welcome To Talentnetwork

Register Now

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Employee Shuttle Service
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Kiểm tra hồ sơ thanh toán các loại chi phí theo đúng quy định của công ty hoặc tờ trình phê duyệt.
 • Cảnh báo, phân tích, đánh giá các rủi ro liên quan đến chi phí hoặc phát hiện các khoản chi phí vượt định mức, sai quy định hoặc không phù hợp.
 • Kiến nghị tham mưu cho Ban lãnh đạo trong việc tối ưu hiệu quả sử dụng chi phí của Công ty.
 • Kiểm soát hàng ra/vào tại nhà máy.
 • Chi tiết công việc trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Job Requirement

 • Trình độ chuyên môn: Đại học các ngành kế toán, kiểm toán, quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan đến kinh tế.
 • Sử dụng tốt vi tính văn phòng: Word, Excel, outlook,…
 • Cận thận, tỉ mỉ, chịu được áp lực trong công việc.
 • Trung thực, trách nhiệm.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Nhân viên Kiểm soát Hệ thống sản xuất

Location: Nghe An, Ba Ria - Vung Tau, Binh Duong Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2023
JOIN OUR TALENT NETWORK

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.