Welcome To Talentnetwork

Register Now

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

1/ Phát triển nguồn ứng viên

 • Liên hệ tìm kiếm nguồn ứng viên qua Website tuyển dụng của Tập đoàn, mạng xã hội.
 • Liên hệ với các Trường Đại học tổ chức ngày hội việc làm nhằm tìm kiếm nguồn ứng viên trẻ, nhiệt huyết, sáng tạo và phù hợp với văn hoá chung của Tập đoàn. 
 • Tổng hợp, thống kê và phân tích dữ liệu ứng viên để kịp thời đáp ứng nhu cầu nhân sự của các đơn vị toàn Tập đoàn.

2/ Triển khai công tác tuyển dụng

 • Tìm kiếm, đề xuất các kênh tuyển dụng hiệu quả.
 • Quản lý thông tin ứng viên (sàng lọc hồ sơ, điều phối việc sắp xếp bố trí phỏng vấn).
 • Tham gia phỏng vấn ứng viên cùng các Phòng/Ban chuyên môn.
 • Thông báo kết quả phỏng vấn, gửi thư mời làm việc cho ứng viên trúng tuyển.
 • Thực hiện các hoạt động hướng dẫn và đào tạo hội nhập cho nhân viên mới.
 • Xây dựng nội dung, hình ảnh và phát triển Fanpage tuyển dụng của Tập đoàn.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực, Kinh tế học, Quản trị kinh doanh, Quản trị - Luật…
 • Yêu thích và định hướng phát triển công việc Tuyển dụng.
 • Kỹ năng giao tiếp và trình bày tốt.
 • Có khả năng nhìn nhận, đánh giá năng lực và tố chất của ứng viên phù hợp với công việc và văn hoá của Tập đoàn khi phỏng vấn.
 • Có khả năng xử lý tình huống tốt.
 • Nhanh nhẹn, chịu khó, sáng tạo, chịu được áp lực công việc.
 • Ưu tiên ứng viên có thể đi công tác.
 • Giao tiếp Tiếng Anh tốt là lợi thế.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Trợ lý Hội đồng quản trị & Ban Tổng Giám đốc

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 05/05/2023

Nhân viên Kinh doanh Xuất khẩu

Location: Ho Chi Minh Salary: 30 Tr - 50 Tr VND Expired Date: 30/04/2023

Nhân viên Kinh doanh Tôn thép

Location: Binh Duong Salary: 10 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 30/04/2023

Nhân viên Chính sách kinh doanh

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 24/04/2023

Nhân viên Nhân sự - Tiền lương

Location: Binh Duong Salary: Negotiable Expired Date: 08/04/2023

Chuyên viên Tổ chức chính sách

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 08/04/2023

Nhân viên Quản lý tài sản

Location: Binh Duong Salary: Negotiable Expired Date: 07/04/2023

Giám đốc Kinh doanh Ngành hàng

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2023

Trợ lý Cấp cao/Chuyên viên Cấp cao

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2023

Nhân viên Đấu thầu

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 24/03/2023
JOIN OUR TALENT NETWORK

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.