Welcome To Talentnetwork

Gia nhập cùng Hoa Sen Group

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

- Thực hiện các công việc hành chính hỗ trợ dự án phòng CNTT&ERP: quản lý công văn, hồ sơ, giấy tờ dự án.

- Chuẩn bị biên bản họp, viết biên bản họp trong các cuộc họp dự án.

- Quản lý, sắp xếp lịch làm việc theo yêu cầu công việc.

- Theo dõi các hoạt động trong triển khai dự án và báo cáo tổng hợp, phân tích cho Quản lý dự án.

- Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý dự án.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học chính quy các chuyên ngành: ngôn ngữ, hành chính, kinh tế, hệ thống tin quản lý hoặc các chuyên ngành khác có liên quan

- Tin học văn phòng: Word, Excel, Power Point. 

- Chăm chỉ, trung thực, linh hoạt, có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

- Trung thực, năng động, thái độ phù hợp, tinh thần tự giác cao, gắn bó lâu dài.

- Có tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi.

 

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Nhân viên Triển Khai Phần Mềm Bán Lẻ

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/11/2022

Chuyên Viên Lập Trình PHP/Magento

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/10/2022

Nhân viên Admin hành chính (mảng CNTT)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 15/10/2022

Nhân viên IT System

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 15/10/2022

Quản Trị Viên Dự Nguồn

Location: Ho Chi Minh, Binh Duong Salary: 10 Tr - 15 Tr VND Expired Date: 11/11/2022

Lập trình ERP/Odoo

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 15/10/2022
JOIN OUR TALENT NETWORK

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.