Welcome To Talentnetwork

Gia nhập cùng Hoa Sen Group

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Thực hiện công tác thẩm định hồ sơ trình ký: Phiếu yêu cầu vật tư, Đơn đạt hàng, Hợp đồng, Thư bảo lãnh ngân hàng, các công văn, tờ trình, Hồ sơ thanh toán, Các hồ sơ phát sinh khác
 • Tiếp nhận các biên bản vụ việc hư móp, vi phạm nội quy xử lý mời họp theo quy định.
 • Làm thủ tục kỷ luật CBCNV vi phạm nội quy nhà máy theo quy định.
 • Rà soát các công việc của các Phòng/Ban/Dây chuyền và tình hình Nhà xưởng.
 • Theo tiến độ triển khai công việc Ban Giám đốc chỉ đạo của các đơn vị.
 • Theo dõi/ báo cáo số liệu sản lượng, chi phí sản xuất, nhân sự…các phòng ban.
 • Họp giao ban và viết biên bản giao ban hàng tuần.
 • Lấy thông tin cập nhật tiến độ công việc của Nhà máy hàng tuần gửi về Tập Đoàn báo cáo hàng tuần.
 • Triển khai đánh giá thành tích toàn nhà máy và tổng hợp gửi về HCNS hàng tháng.
 • Các công việc phát sinh khác như ban hành các giấy ủy quyền, các thông báo chủ trương của Giám đốc đến các Đơn vị.

Job Requirement

 • Trình độ, kiến thức: Đại học trở lên (ưu tiên: có chuyên ngành Luật/Quản trị Kinh doanh)
 • Kỹ năng: Giao tiếp tốt
 • Ngoại ngữ: Thành thạo kỹ năng đọc, viết Tiếng anh
 • Kinh nghiệm: 1 năm ở vị trí Pháp chế/Trợ lý
 • Phẩm chất và sức khỏe: Trung thực, sức khỏe tốt
 • Các yêu cầu khác (nếu có) : Trung thực, giải quyết công việc tốt và nắm các chủ trương, quy định của pháp luật đặc biệt mảng dân sự, lao động, thương mại.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Nhân viên Hành chính

Location: Ba Ria - Vung Tau Salary: 9 Tr - 11 Tr VND Expired Date: 16/07/2022
JOIN OUR TALENT NETWORK

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.