Welcome To Talentnetwork

Register Now

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

News

Tăng trưởng ấn tượng, HSG tiếp tục ghi tên trong CLB doanh nghiệp lợi nhuận sau thuế nghìn tỷ năm 2021

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HOSE: HSG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV niên độ tài chính (NĐTC) 2020-2021 (từ ngày 01/7/2021 đến ngày 30/9/2021) và lũy kế NĐTC 2020-2021 (từ ngày 01/10/2020 đến ngày 30/9/2021).

View detail

HOA SEN ƯỚC LÃI GẤP 2,7 LẦN KẾ HOẠCH SAU 11 THÁNG NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH

Sản lượng tiêu thụ tháng 8/2021 thấp hơn cùng kỳ và thấp hơn đáng kể so với tháng liền trước. Tuy nhiên, giá bán tăng đã kéo doanh thu và lợi nhuận của Hoa Sen tăng mạnh.

View detail

JOIN OUR TALENT NETWORK

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.